GÓI CHỤP ẢNH THEO MÙA


Lưu ý: Đây là những gói chụp ảnh áo dài theo từng mùa hoa trong năm.
Áo Dài Photography chỉ nhận khách đăng ký chụp trong thời gian có hoa. Khách đặt ngoài thời gian trên, không còn hoa để chụp.

CON ĐƯỜNG TRE
Địa điểm: Ngoại thành Tp.HCM
Thời gian chụp đẹp: Sáng 8h
Giá - Chi tiết gói chụp - Hình ảnh vui lòng bấm vào đây MÙA HOA SEN
Địa điểm chụp: Quận 9
Thời gian hoa nở: Từ tháng 4 đến tháng 7.
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác hoa sen nở đẹp nhất.
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
 MÙA HOA PHƯỢNG
Địa điểm chụp: Quận 9 + Quận 2
Thời gian chụp đẹp: Tháng 5 + Tháng 6
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác hoa phượng nở đẹp nhất.
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
 MÙA LÚA QUẬN 9
Địa điểm chụp: Quận 9
Thời gian hoa nở: Từ tháng 7 đến tháng 12
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác  nhất.
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây

MÙA HOA SÚNG
Địa điểm chụp: Thành Phố Thủ Đức
Thời gian chụp đẹp: Tháng 9- 12
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác hoa nở đẹp nhất.
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
MÙA HOA BẰNG LĂNG
Địa điểm chụp: Thành Phố Thủ Đức
Thời gian chụp đẹp: Tháng 3 - 4
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác hoa nở đẹp nhất.
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
 MÙA MẠ NON
Địa điểm chụp: Tây Ninh
Thời gian chụp đẹp: Tháng 7 - 10
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác mùa lúa đẹp nhất.
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
 MÙA HOA HƯỚNG DƯƠNG
Địa điểm chụp: Quận 9 
Thời gian chụp đẹp: Tháng 7 - 10
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác hoa nở đẹp nhất.
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
 MÙA THU HÀ NỘI GIỮA LÒNG SÀI GÒN
Địa điểm chụp: Quận Gò Vấp
Thời gian chụp đẹp: Tháng 7 - 9
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác mở đăng ký gói chụp
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
MÙA CÚC HỌA MI
Địa điểm chụp: Quận Gò Vấp
Thời gian chụp đẹp: Tháng 11
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác mở đăng ký gói chụp
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
MÙA HOA LOA KÈN
Địa điểm chụp: Quận Bình Thạnh
Thời gian chụp đẹp: Tháng 2 + 3 + 4
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác mở đăng ký gói chụp
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
 MÙA HOA ĐIỆP VÀNG
Địa điểm chụp: Quận 9
Thời gian chụp đẹp: Tháng 3 + 4
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác mở đăng ký gói chụp
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây
 MÙA RỪNG THAY LÁ
Địa điểm chụp: Tây ninh
Thời gian chụp đẹp: Tháng 2 + 3 
Khách liên hệ Áo Dài Photography để biết thời gian chính xác mở đăng ký gói chụp
Giá - chi tiết gói chụp - hình ảnh vui lòng bấm vào đây

Đang tải bình luận,....